Člen skupiny ENETIQA

Dopravní omezení


Další informace o projektu najdete na http://tli.enetiqa.cz/greennet/, konkrétní dotazy směřujte prosím na e-mail zc.aq1714039595itene1714039595@ilt.1714039595tenne1714039595erg1714039595, případně volejte dispečink teplárny 482 711 515.

Od pátku 9.srpna 2019 začaly práce na překopu ulice 1. máje, v místě křižovatky ulic Na Rybníčku, Matoušova a 1. máje. Výkopové a stavební práce jsou v rámci revitalizace teplárenských sítí a zabudováním horkovodu pod povrch.

Výkopy budou probíhat postupně:

  1. etapa – překop silnice v prostoru tramvajové zastávky na ulici 1. máje a křižovatky na Rybníčku v délce cca 60 m (úplná uzavírka komunikace pro dopravu, pro chodce s částečným omezením nebo přes park Na Rybníčku). Předpokládaná uzavírka ulic je od pátku 9. srpna 2019 do pátku 23. srpna 2019. 
  2. etapa – úplná uzavírka ulice Na Rybníčku pro dopravu a pro chodce s částečným omezením v prostoru mezi křižovatkou Na Rybníčku a Billou. Předpokládaná uzavírka ulic je od pátku 23. srpna 2019 do neděle 8. září 2019.
  3. etapa – dolní část ulice Matoušova v úseku mezi Billou a ČIŽP v délce cca 50 m (úplná uzavírka komunikace pro dopravu, pro chodce s částečným omezením). Předpokládaná uzavírka ulice je od neděle 8. září 2019 do pondělí 30. září 2019.

Objízdná trasa je stanovena ulicemi Františkovská a Vaňurova. Rezidentům v dotčených ulicích bude omezený příjezd umožněn, stejně tak bude zajištěn průjezd jednotkám záchranných složek a povolena dopravní obsluha objektů v uzavřeném seku. Pohyb pěších přes překop v ulici 1. máje bude zajištěn přes provizorní přemostění výkopu. Viz. informace od města Liberec https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/vymena-horkovodu-smeruje-k-ulici-rybnicku.html

Poté budou provádět dokončovací práce a finální úpravy povrchů do původního stavu. Mimo komunikace probíhají současně práce u parkoviště Billa a v parku Na Rybníčku.

Omlouváme se všem obyvatelům za způsobené komplikace a dočasná omezení v průběhu stavby, která se budeme snažit minimalizovat.

Náhled uzavírek na mapě:

 Výstřižek uzavírky

 

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.

 

Teplárna Liberec, a.s.