Člen skupiny ENETIQA

Základní údaje


Liberecká teplárna zásobuje tepelnou energií téměř 13 tisíc domácností převážně na libereckých sídlištích, dalších více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků. Je technologicky propojena se sousedním zařízením na termické zpracování odpadů TERMIZO, které ji poskytuje více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla. Zdrojovou základnu tvoří celkem šest kotlů o celkovém tepelném výkonu 93,7 MW a tři kogenerační jednotky o výkonu 2,6 MW. Distribuční soustava zahrnuje 38 km primárních a 33,7 km sekundárních rozvodů.


Struktura společnosti

ENERGIE Holding a. s. 76,04 %
Statutární město Liberec 23,96 %

 

Počet zaměstnanců:* 77
Celkové výnosy:* 424 581 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období:* -7 332 tis. Kč
Instalovaný tepelný/elektrický výkon:* 93,704 MW / 2,559 MW

  
Dodávky tepelné energie*

Domácnosti: 12 871
Samostatné průmyslové areály: 10
Odběratelé z terciární sféry: 123


Dodávky elektrické energie*

Odběratelé:                               1                             

 

*údaje platné k 30. 9. 2021


Představenstvo 

Sedlacek


Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva
pověřený řízením úseku financí, obchodu,
speciálních projektů a koordinace v regionu   

 

Ing. Petr Boukal

 

Ing. Petr Boukal
místopředseda představenstva
pověřený řízením úseku techniky a provozu

 

 


Dozorčí rada

Jörg Lüdorf předseda
Ing. Jaromír Prokop, MBA člen
Ing. Martin Drinka člen
Ing. Jan Vencour člen
Ing. Jiří Lenkvík člen
Vítězslav Kvapil člen

 


Údaje z obchodního rejstříku

Spisová značka: B 653 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
Název subjektu: Teplárna Liberec, a. s.
IČO: 62241672
Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Den zápisu: 13. 02. 1995

 


Údaje o plátci DPH

DIČ: CZ62241672
Obchodní jméno: Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn

 

Odstávka

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.