Člen skupiny ENETIQA

Compliance management systém ve skupině ENETIQA


Společnost Teplárna Liberec, a. s. a celá skupina ENETIQA v České republice v rámci své činnosti klade důraz na dodržování právních předpisů a etických norem. Za tímto účelem byl zaveden ve všech společnostech skupiny ENETIQA v České republice systém Compliance managementu.
Systém Compliance managementu představuje vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování společnosti Teplárna Liberec, a.s.. a jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře obchodních vztahů, ale i v dalších oblastech její činnosti a existence.
 
Jeho cílem je dosažení právního souladu obchodních a vnitřních procesů všech společností skupiny ENETIQA prostřednictvím nastavení příslušných interních řídících a kontrolních mechanismů.
 
Systém Compliance managementu se tak neomezuje pouze na vnější vztahy skupiny (vztahy se zákazníky, dodavatelské vztahy atd.), ale týká se rovněž všech ostatních činností uvnitř skupiny ENETIQA.
 
Tímto svým přístupem skupina ENETIQA jasně a veřejně deklaruje, že veškeré její jednání odpovídá všem požadavkům právních a etických pravidel platných především pro:
  • hospodářskou soutěž
  • finanční a daňové záležitosti, včetně legalizace výnosů z trestné činnosti
  • zaměstnanecké vztahy, včetně zajištění rovnosti příležitostí
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • potírání korupce
  • ochranu životního prostředí.
Za účelem dodržování výše vymezených hodnot je součástí organizační sktruktury skupiny ENETIQA v České republice jmenovaný Manažer Compliance.
Manažer Compliance odpovídá za dodržování pravidel Compliance management systému v rámci skupiny ENETIQA, přičemž kromě jiného též poskytuje zaměstnancům skupiny ENETIQA poradenství ve všech otázkách Compliance management systému a na základě příslušných opatření tím dále rozvíjí povědomí o významu Compliance mezi zaměstnanci všech společností skupiny ENETIQA.
 
Společnost Teplárna Liberec, a.s. a celá skupina ENETIQA je přesvědčena o tom, že stabilita, ekonomická prosperita a vysoký kredit skupiny jsou dlouhodobě udržitelné, pokud každý její zaměstnanec bude jednat v souladu s pravidly Compliance management systému.
 
Tato dobrovolně přijatá pravidla tvoří nedílnou součást skupiny ENETIQA a jsou podstatná pro jakékoli rozhodování v rámci skupiny. Činnosti, které lze zahrnout pod  Compliance management systém tak přispívají k plnění strategických záměrů skupiny ENETIQA a jsou součástí obecného úsilí o posílení vlivu Compliance na fungování a řízení obchodních společností.

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

Z důvodu modernizace rozvodné sítě v rámci výměníkové stanice Kunratická 2 probíhají v této lokalitě od 14.8. do 28.9.2023 stavební a udržovací práce, čímž bude postupně docházet k dočasným odstávkám dodávky tepelné energie do následujících odběrných míst:

Nezvalova 664, 665 - pondělí 25.9.2023 od 8:00 do 18:00 hod.

Nezvalova 653, 654, 655, 656, 657, 658 - od středy 27.9.2023 od 8:00 hod. do čtvrtka 28.9.2023 do 18:00 hod.

 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.