Člen skupiny ENETIQA

Instalace FVE v Teplárně Liberec – I. etapa
Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra pro životní prostředí. 

Předmětem projektu je výstavba tří FVE včetně bateriových úložišť. Jejich instalací a následně využíváním obnovitelných zdrojů pro výrobu energie bude Teplárna Liberec, a. s. aktivně přispívat ke snížení negativních dopadů na životní prostředí, které vyvstávají v souvislosti s výrobou elektrické energie z fosilních paliv. 

Investor: Teplárna Liberec, a. s. 
Projektant:
Dodavatel:
Termín realizace: 2023-2024

Dotace z Modernizačního fondu

 

 

 

 

 

 

 

 


Revitalizace CZT Liberec – GreenNet
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Jedná se o přestavbu napáječe „Město“ z Teplárny Liberec dolním centrem města do lokality Pavlovice a Ruprechtice. Celková délka realizované trasy čítala cca 9,1 km.

Investor: Teplárna Liberec, a. s.
Projektant: SITEZ, s. r. o.
Dodavatel: TENZA, a. s.
Termín realizace: 2018-2020

dotace-greennet-publicita

 


Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007696
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce tepelného napaječe Textilana v rámci soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci spočívající ve výměně stávajícího parovodního potrubí za horkovodní. Záměr povede ke snížení tepelných ztrát, spotřeby primární energie a emisí CO.

GN_II_povinna_publicita

 

 

 

 

 

 

 

 


Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007697
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce tepelného napaječe Vratislavice v rámci soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci spočívající ve výměně stávajícího parovodního potrubí za horkovodní. Záměr povede ke snížení tepelných ztrát, spotřeby primární energie a emisí CO.

GN_III_povinna_publicita

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.

 

Teplárna Liberec, a.s.