Člen skupiny ENETIQA

Modernizace sekundární rozvodné sítě v lokalitě Kunratická 2

TLI-GreenNet-2018-LQ-16

Vážení odběratelé,

v návaznosti na rozsáhlou modernizaci sekundární rozvodné sítě mezi výměníkovou stanicí Kunratická 2 a odběrnými místy v dotčené lokalitě nyní ještě probíhají drobné dokončovací práce, mj. seřízení systému ústředního topení (ÚT) a teplé vody (TV).

Rekonstrukce spočívala zejména v kompletní výměně původních čtyřtrubkových rozvodů za nové a moderní potrubí, které více odpovídá současným standardům. Modernizace povede k eliminaci výskytu železitých usazenin v teplé vodě a dalšímu zvýšení kvality poskytovaných služeb, což je jednou z našich hlavních priorit.

Veškeré práce spojené s dodávkami tepelné energie by měly být dokončeny v průběhu října 2023. Obnova povrchu chodníků a komunikací, kterou zajišťují Technické služby města Liberce, pak nejpozději do konce listopadu 2023.

S ohledem na výše uvedené práce související s rekonstrukcí tepelných rozvodů z výměníkové stanice Kunratická 2 a současné zahájení topné sezóny 2023/2024 bychom Vás rádi požádali o odvzdušnění všech topných těles ve Vašich odběrných místech z důvodu optimální funkčnosti celého systému. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se neváhejte obrátit na náš dispečink.

Děkujeme za poskytnutou součinnost při realizaci tohoto projektu.

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.

 

Teplárna Liberec, a.s.