Člen skupiny ENETIQA

Cena tepla v Liberci stoupne jen minimálně

DSC_0143

Cena tepla pro zákazníky Teplárny Liberec stoupne v příštím roce jen o 71 Kč za GJ. Měsíční výdaje domácností za teplo a teplou vodu tak budou při průměrné spotřebě 20 GJ vyšší pouze o 120 korun. Této ceny Teplárna Liberec dosáhne díky vhodnému palivovému mixu a mimořádným opatřením v chodu a hospodaření společnosti v příštím roce.

Pokud bychom byli závislí jen na zemním plynu, museli bychom zdražit o třetinu. Díky teplu, které odebíráme ze zařízení pro energetické využití komunálního odpadu TERMIZO a dalším provozním opatřením jsme růst ceny pro zákazníky stlačili na minimum. V této době se také ukazuje, že mít jako partnera zařízení na energetické využití odpadu má významně pozitivní vliv na stabilizaci dodávek tepla pro Liberec.“ říká Jan Sedláček, předseda představenstva Teplárny Liberec.

Teplárna Liberec dále po nezbytně nutnou dobu omezí spalování zemního plynu, jehož ceny na trhu vystoupaly o více než 300 %, a dočasně jej nahradí alternativním palivem. V běžném provozu teplárna využívá 65 až 70 % dodávky tepla od TERMIZA, zbývajících 30 až 35 % tepla vyrábí spalováním zemního plynu.

Toto zásadní opatření doprovodí i řada dalších kroků. Došlo k okamžitým úsporám na úrovni provozu. Stejně tak byly odsunuty větší investice dlouhodobě plánované na konec roku 2021 a nadcházející období.

„Navýšení ceny o necelých 11% považuji za pozitivní zprávu pro občany, firmy i město Liberec, které je významným akcionářem teplárenské společnosti a zároveň jejím zákazníkem. S ohledem na to, co se v posledních měsících děje na trhu s energetikou, je dobře, že nám nehrozí významně vyšší růst cen, kterým nyní čelí některá jiná města, jako například Brno nebo Praha. Zároveň se ukazuje, že se po letech Liberci vyplatilo a zúročí více než 20 let staré rozhodnutí mít ve městě spalovnu, která termicky využívá komunální odpad,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Všechny výhody, které Teplárna Liberec svým zákazníkům poskytuje, zůstávají zachovány. „Slevy z ceny tepla a teplé vody, které čerpají zákazníci ve věrnostním programu, samozřejmě dodržíme,“ říká Jan Sedláček a dodává: „Pokud by některý z našich bývalých zákazníků měl se zajištěním dodávek tepla potíže, můžeme jej k teplárně znovu připojit. Právě nyní se jednoznačně ukazují přednosti připojení k centrálnímu zásobování teplem. Zúročeny tak budou i dosavadní značné investice do úspornějšího a efektivnějšího přenosu do podzemních horkovodů v projektu GreenNet.“

Společnost TERMIZO patří stejně jako Teplárna Liberec do významné energetické skupiny MVV Energie CZ.

Teplárna Liberec zásobuje třináct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a přes 120 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech zejména energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO a zemní plyn Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 

Odstávka

Vážení odběratelé,

 

v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.

 

Teplárna Liberec, a.s.