Člen skupiny ENETIQA

Tiskové zprávy


18. 8. 2022
Podpis smlouvy o prodeji MVV Energie CZ
Společnost MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné energetické skupiny MVV Energie CZ, jejíž součástí je i Teplárna Liberec. Kupujícím je Cube Infrastructure Managers (dále jen Cube), nezávislá evropská investiční společnost zaměřená na infrastrukturní projekty střední velikosti. Nákup MVV Energie CZ realizuje Cube prostřednictvím svého investičního fondu Cube Infrastructure Fund III.

31. 3. 2022
Personální změny ve vedení Teplárny Liberec
Novým členem představenstva Teplárny Liberec se od 1. dubna 2022 stane Ing. Petr Boukal. V pozici místopředsedy představenstva převezme řízení úseku techniky a provozu od Petra Heincla, který v Teplárně Liberec působil od roku 2016 a k 31. březnu 2022 odchází ze skupiny MVV Energie CZ.


14. srpna 2019
Teplárna Liberec bude na topnou sezónu připravena. S rozjezdem nového horkovodu pomůže záložní kotelna
Změny v projektu a získání potřebných povolení prodlouží dokončení projektu GreenNet zhruba o tři týdny. Teplárna Liberec však zajistí po tuto dobu teplo pro své zákazníky ze záložní kotelny Milko. Do konce září by pak měl být dokončen úsek horkovodu pod plánovanou cyklostezkou od Košické ulice do teplárny.

 25. června 2019
GreenNet už se blíží k teplárně, stavbu čeká nejnáročnější období
Stavební firmy mají na dokončení projektu GreenNet pro libereckou teplárnu něco málo přes dva měsíce a měly by to stihnout. Největší omezení přinese překop ulice Košická, odkud zmizí ocelová konstrukce pro parovod. Za loňský extrémně teplý rok vrátila Teplárna Liberec na přeplatcích domácnostem téměř 20 miliónů korun. Obyvatelé průměrného bytu tak ušetřili za teplo 1 500 korun. Ekonomické efekty z úspornějších horkovodů se projeví až příští rok.

12. dubna 2019
GreenNet vstoupil do druhé etapy, letos zmizí sedm kilometrů parovodů
Nejnáročnější liniová stavba nového tisíciletí pokračovala i přes zimu. Na některých úsecích už jsou nové horkovody, s dalšími se čeká na konec topné sezóny. Výměna sítí v centru města s sebou přinese dopravní omezení. Plný efekt výměny parovodů se projeví už příští zimu.


5. prosince 2018
Cena tepla v Liberci klesne o další desetikorunu
Teplárna Liberec snižuje cenu tepla pro domácnosti na příští rok na 650 Kč/GJ. Projekt GreenNet přinese úspory ztrát, které podpoří příznivou cenovou politiku teplárny z posledních let. Zvýšení ceny zemního plynu ovlivní jen cenu tepla pro primární zákazníky. O teplo z nového horkovodu do Pavlovic je zájem, jeho kapacita je téměř vyčerpaná.

4. září 2018
GreenNet už ohřívá vodu v Pavlovicích
Třistamiliónový projekt GreenNet má za sebou první ostrou zkoušku. O víkendu se na nový horkovod přepojily první výměníkové stanice ve Starých Pavlovicích. Nové Pavlovice a Ruprechtice se dočkají v polovině září. Teplárna i díky tomuto projektu získává nové zákazníky, které přesvědčila modernizace i konkurenceschopná cena tepla.


30. června 2017
Rekonstrukce parovodu do Pavlovic dostala od města Liberec konečně zelenou
Zástupce statutárního města Jan Korytář dnes na valné hromadě odhlasoval první krok podnikatelské koncepce Teplárny Liberec. Jedná se o zahájení modernizace systému centrálního zásobování v Liberci – GreenNet. Aby Teplárna dokázala zajistit financování projektu, musí dojít v průběhu léta k dohodě mezi akcionáři o vložení majetku.

6. ledna 2017
Teplárna Liberec žaluje město kvůli neplnění smlouvy
Představenstvo společnosti Teplárna Liberec dnes schválilo podání žaloby na město Liberec, kterou se domáhá splnění závazků ze smlouvy mezi teplárnou a jejími akcionáři. Snížená cena tepla byla podmíněna vložením majetku, kterému se dnes město Liberec brání. Město na valné hromadě opětovně neschválilo projekt GreenNet a tím ohrozilo získání devadesátimiliónové dotace na jeho vybudování. Současně se novým členem vyjednávacího týmu za Teplárnu Liberec a zároveň místopředsedou představenstva společnosti stal Ing. Jaroslav Pantůček.


8. prosince 2016
Liberečané zaplatí příští rok za teplo méně než letos
Zákazníci v Liberci příští rok znovu ušetří za teplo, téměř čtyřprocentní snížení cen představuje pro každou domácnost roční úsporu téměř 700 korun. Dlouhodobé udržení ceny ale ohrožuje postup radnice, která neplní podmínky smlouvy. Město Liberec brání v již schválené modernizaci systému zásobování teplem a může v případném soudním sporu přijít až o sto čtyřicet miliónů korun.

1. července 2016
Teplárna podala plnou žádost o dotaci, stavět se může už příští rok
Výměna parovodů v Liberci by mohla začít už příští rok. Dotace může ušetřit více než pětinu investičních nákladů Teplárny Liberec do projektu GreenNet. Výměnu parovodů a plánovanou rekonstrukci teplárenské sítě v příštích letech výrazně podpořilo 95 % zákazníků teplárny. Vklad majetku obou akcionářů umožní dlouhodobě udržet sníženou cenu tepla.

25. dubna 2016
Teplárna chystá výměnu parovodu za stovky miliónů korun, z Nisy v centru zmizí nevzhledné trubky
Více než 90 % zákazníků Teplárny Liberec podepsalo dlouhodobé smlouvy, což potvrdilo důvěru libereckých domácností v centrální zásobování teplem. Dalším krokem bude postupná rekonstrukce parovodu. Stavební práce na projektu za 351 miliónů korun by se mohly rozeběhnout už příští rok.

4. února 2016
Nové smlouvy podepsalo přes devadesát procent zákazníků Teplárny Liberec
Nové smlouvy s věrnostním zvýhodněním podepsala převážná většina zákazníků Teplárny Liberec. Čtyři pětiny kontraktů se podařilo uzavřít na 5 let. Pro roční smlouvy se rozhodla zhruba desetina odběratelů a velká část zbylých zákazníků přistoupí do věrnostního programu v průběhu letošního roku.


1. prosince 2015
Už polovina zákazníků liberecké teplárny přistoupila k výhodnějším cenám tepla
Již během prvních čtyř týdnů získala Teplárna Liberec pro své nové smlouvy s věrnostním zvýhodněním polovinu svých zákazníků. Ostatní zákazníci mají čas na uzavření nových smluv do konce prosince letošního roku. Průměrná domácnost ušetří v příštím roce přes tři tisíce korun.

4. listopadu 2015
Teplárna Liberec výrazně snižuje ceny pro tepla pro věrné zákazníky
Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla. Od roku 2016 tak ušetří 14,5 % všichni zákazníci na sekundární síti, kteří podepíší s Teplárnou Liberec dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město, které připravuje k podpisu pětiletý kontrakt. Podporu získala i dohoda o společném postupu obou akcionářů.

23. října 2015
O snížení ceny tepla rozhodne zastupitelstvo
Liberecké zastupitelstvo může rozhodnout o výrazném snížení ceny tepla pro více než patnáct tisíc domácností. Většinový akcionář je připraven splnit podmínky vedoucí ke snížení cen tepla už od ledna příštího roku. Záměr schválila rada města a příští čtvrtek o něm budou hlasovat liberečtí zastupitelé.

1. června 2015
Rodinný domek vypustí do ovzduší více tuhých látek než celé CZT
Jeden klasický kotel na hnědé uhlí v rodinném domku vypustí za rok do ovzduší až 250 kilogramů tuhých látek, což je zhruba o pětinu více než vyprodukuje Teplárna a TERMIZO dohromady. Převážná většina škodlivých látek z domácích kotlů kvůli nízkým komínům navíc skončí v místech, kde lidé bydlí. Teplárenské komíny emise naopak odvádějí vysoko nad město, kde se rozptýlí a kvalitu vzduchu v Liberci významně neovlivňují.

16. dubna 2015
Teplárna Liberec může získat na svou adaptaci stovky miliónů korun
Dotační příležitosti, které by pomohly s rekonstrukcí rozsáhlého systému centrálního zásobování v Liberci, jsou těsně před zveřejněním. Ve dvou operačních programech je možné získat až 300 miliónů korun.

17. března 2015
Odpady jsou strategickou výhodou
Vedení města podporuje energetické využívání odpadů pro zásobování Liberce teplem i v budoucnosti. Tento koncept bude základem pro tvorbu nové energetické koncepce. Na podzim akcionáři zveřejní vybranou variantu technického rozvoje, která bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla.

25. února 2015
Zodpovědnost za Teplárnu v Liberci přebírají oba akcionáři
Noví zástupci města v představenstvu spolupracují na řešení teplárenství v Liberci. Pro snadnější a rychlejší nalezení shody mezi akcionáři se budou zástupci města aktivně podílet na revitalizaci Teplárny Liberec. Na starost mají nově oblasti dotačních titulů a energetické koncepce. Další jednání budou směřovat k vytvoření střednědobých variant rozvoje směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla.


11. září 2014
Dodávky tepla našim zákazníkům jsou zajištěny
Prohlášení politiků strany Nový směr o neřízeném rozpadu centrálního zásobování teplem vyvolává záměrně dojem, že dodávky tepla pro zákazníky Teplárny jsou ohroženy. Teplárna Liberec, a.s. prohlašuje, že dodávky tepla našim zákazníkům jsou bezpečně zajištěny, a to nejen pro tento, ale i pro řadu dalších let.

10. dubna 2014
Teplo z liberecké Teplárny má budoucnost
Rozvoj systému centrálního zásobování teplem v Liberci je úzce propojen s likvidací komunálních odpadů a zachováním zdravého životního prostředí ve městě. Polovina připojených domácností může využívat právě jen teplo z Teplárny. Ve spolupráci s městem je potřeba najít konstruktivní a dlouhodobě udržitelné řešení.


23. října 2013
Liberecká teplárna se rozhodla snížit cenu tepla a zákazníci ušetří více než pět miliónů
Úspěšné dokončení projektu Františkov a překročení plánovaného výsledku umožňuje Teplárně vrátit zákazníkům více než pět miliónů korun. Každá domácnost tak ušetří za letošní rok přes tři sta korun.

26. dubna 2013
Kogenerační jednotka na Františkově slavnostně zahájila zkušební provoz
Změna systému zásobování teplem na tomto libereckém sídlišti přinesla zkrácení parních rozvodů a snížení ztrát téměř o třetinu.  Projekt za téměř 90 miliónů korun na společnou výrobu elektřiny a tepla umožní Teplárně Liberec nejlépe využít energii obsaženou v zemním plynu.


3. prosince 2012
Teplárna zrekonstruovala horkovodní sítě na Františkově, který vytápí z nového zdroje
Změna systému zásobování teplem na tomto libereckém sídlišti přinesla zkrácení parních rozvodů a snížení ztrát téměř o třetinu. V příštím zahájí také společnou výrobu elektřiny a tepla, kterou Teplárna Liberec nejlépe využije energii obsaženou v zemním plynu. Hlavní stavební práce jsou již dokončeny a sídliště vytápí nová kotelna.

9. července 2012
Teplárna zahájila na Františkově výstavbu nového zdroje a rekonstrukci teplárenských sítí
Změna systému zásobování teplem na tomto libereckém sídlišti přinese zkrácení parních rozvodů, snížení ztrát a společnou výrobou elektřiny a tepla se nejlépe využije energie obsažená v zemním plynu.


29. září 2011
Teplárenská zeď představuje unikátní výrobu tepla v Liberci
Nového vzhledu se po dlouhých letech dočkala zeď, která chrání areál liberecké Teplárny. Grafika symbolizuje základní látky a suroviny nutné k výrobě tepla. Brzy ji také doplní výjimečná autobusová zastávka.

30. března 2011
Liberečtí zastupitelé se mohou seznámit s kompletními výsledky forenzního auditu Teplárny
Teplárna poskytne kompletní dokumentaci forenzního auditu zastupitelům Statutárního města Liberec, přestože i po dvou letech považuje mnohé informace obchodního charakteru za velmi citlivé.  „Tímto krokem chceme uvést na pravou míru účelově interpretované závěry forenzního auditu a ukončit pokračující spekulace,“ vysvětlil místopředseda představenstva Tomáš Balcar.

10. ledna 2011
Výpadky elektřiny způsobily několikahodinová omezení některých zákazníků
Nedělní odpoledne bylo pro pracovníky Teplárny Liberec velmi rušné.  Dlouhotrvající výpadky elektrického proudu výrazně zkomplikovaly dodávky tepla a teplé vody.


12. listopadu 2010
Teplárna přichází s novými cenami
Průmyslové podniky a liberecké domácnosti čeká změna po téměř dvou letech, kdy se cena za teplo téměř neměnila. Pětiprocentní navýšení od 1. ledna 2011 si vyžádaly především nižší odběry energie od průmyslových zákazníků a vyšší palivové náklady.

30. září 2010
Lesík nad Teplárnou se stane výjimečným odpočinkovým místem
Léta zanedbávaný lesopark nad Teplárnou bude opět sloužit Liberečanům. Společný projekt Teplárny Liberec a spalovny Termizo oživí dříve zarostlé a téměř neprůchozí území. Místo něj tu vznikne unikátní odpočinková zóna s industriálními prvky.

23. srpna 2010
Tento týden bude ve znamení odstávek teplé vody. Od zítra se bude přepojovat parovod ve Vratislavicích, ve středu se přidá střed města a sídliště Broumovská, Králův Háj a Kunratická
Letošní léto se vyznačovalo hlavně náročností naplánovaných investičních projektů a oprav. Teplárna Liberec do nich vložila více než 24 miliónů korun. Na konci mimotopného období je potřebné tyto investice dokončit, což se neobejde bez krátkodobých omezení dodávek teplé vody.

2. července 2010
Do přípravy projektu dodávky tepla z Turówa jsou zapojeny teplárny v Liberci a Jablonci
Projekt výstavby teplovodního přivaděče z elektrárny TURÓW je na začátku. Zástupci Teplárny Liberec a Jablonecké teplárenské a realitní jsou součástí pracovního týmu projektu. Společnosti jsou připraveny spolupracovat na konceptu projektu pro výrobu potřebných dodávek tepla, nezvyšování její ceny a zajištění bezpečnosti pro obyvatele obou měst.

27. května 2010
Představenstvo jednomyslně rozhodlo o tom, že zdražování zemního plynu z posledních měsíců do ceny tepla nepromítne. „Přestože nás k tomu kalkulace opravňují, počkáme si na další vývoj cen paliv na světových trzích. Současné prognózy se totiž liší o desítky procent oběma směry. A tuto nejistotu nechceme v žádném případě přenášet na naše zákazníky,“ oznámil místopředseda představenstva Tomáš Balcar. Více v tiskové zprávě.

20. května 2010
Teplárna topí v polovině května stejně jako na konci března
Topná sezóna, která trvá od října do května, sice ještě neskončila, ale na jejím konci se topí v celém Liberci obvykle jenom výjimečně. Výrazný pokles venkovních teplot v posledních dnech způsobil vyšší odběr tepla, než je v tuto dobu obvyklé. Zaměstnanci Teplárny Liberec pečlivě sledují vývoj teplot a podle něho využívají nejvýhodnější způsob spalování v závislosti na aktuální spotřebě tepla. Více informací

12. května 2010
Teplárna Liberec prohlašuje, že vyjádření pana Bohuslava Kabátka ve zprávě politické strany Věci Veřejné ze dne 12. května „Díky Petrovi Černému ušetřili občané Liberce více než 12 milionů za teplo, což je suma, kterou musela vrátit liberecká teplárna všem svým odběratelům tepla pod tíhou žaloby.“ není pravdivé.  Více najdete v tiskovém prohlášení.

15. dubna 2010
Společný projekt Teplárny Liberec a městského obvodu Vratislavice čeká závěrečná etapa.
Přepojení připravených rozvodů si vyžádá téměř dvoudenní odstávku dodávek tepla a teplé vody. Více než osm set domácností a další uživatelé nebytových prostor budou od úterý 20. dubna od 5.00 hod. do čtvrtka 22. dubna do 12.00 hod. omezeni v dodávkách tepla a teplé vody. Více najdete v tiskové zprávě.

25. března 2010
Den otevřených dveří už zítra
Den otevřených dveří v liberecké Teplárně letos poprvé zpestří Veletrh tepla. Představení desítky firem působících v oblasti energetického servisu, měření tepla a snižování tepelných ztrát je další službou, kterou Teplárna Liberec nabízí svým zákazníkům. Více informací najdete v tiskové zprávě.

11. ledna 2010
Tiskové prohlášení ke vzniku občanského sdružení DOST!
Teplárna Liberec, a.s., pro ochranu svých zákazníků a v konečném důsledku i ochranu obyvatel České republiky využívajících systému centrálního zásobování teplem považuje za důležité provést prohlášení a upozornit na mnohá mediálně zneužitá a chybně interpretovaná fakta.Teplárna Liberec, a.s., pro ochranu svých zákazníků a v konečném důsledku i ochranu obyvatel České republiky využívajících systému centrálního zásobování teplem považuje za důležité provést prohlášení a upozornit na mnohá mediálně zneužitá a chybně interpretovaná fakta.


8. prosince 2009
Spor o způsobu vyhlášení ceny končí.
Teplárna Liberec souhlasila se smírem, vrácené peníze ale budou společnosti v hospodaření chybět. Dohodou chce Teplárna Liberec získat dlouhodobou důvěru svých zákazníků.

25. listopadu 2009
Teplárně Liberec se daří držet ceny tepla na uzdě.
Do ceny promítne jen zvýšenou sazbu DPH. Změna používaného hlavního paliva a připojení nově vystavěných obchodních center umožnily společně s úsporou řady provozních nákladů Teplárně Liberec udržet ceny tepla na úrovni roku 2009 a hluboko pod úrovní cen ze závěru roku 2008. Podrobné informace v příloze.

13. listopadu 2009
Teplárna Liberec ve spolupráci s Vratislavicemi nad Nisou uloží do země parovod v zámeckém parku.
Důvodem společného projektu je zatraktivnění zámeckého parku, který slouží jako místo k relaxaci a zároveň jako zajímavá přírodní lokalita občanům Vratislavic nad Nisou již řadu let.

25. září 2009
Teplárna Liberec začíná od dnešního večera topit, téměř o dva týdny později než vloni
Předpověď počasí na nadcházející víkend předpokládá nízké noční teploty. Teplárna Liberec chce vždy zajistit tepelnou pohodu pro své zákazníky, proto bude topit podle aktuálního vývoje teplot. Podrobnosti sdělí zákazníkům dispečink Teplárny Liberec, který je k dispozici 24 hodin denně.

9. září 2009
Forenzní audit Teplárny Liberec potvrdil oprávněnost ceny tepla.
Forenzní audit Teplárny Liberec provedený auditorskou společností BDO neprokázal žádná pochybení, která by měla vliv na výslednou cenu tepla pro konečného zákazníka.

2. září 2009
V Teplárně Liberec uniklo v ranních hodinách malé množství kyseliny chlorovodíkové,
zásah se obešel bez zranění.

Zaměstnanci Teplárny Liberec začali okamžitě po zjištění úniku přečerpávat látku používanou k úpravě vody do náhradní nádrže. Díky profesionální práci zaměstnanců Teplárny Liberec a hasičského sboru se havárie obešla bez jakýchkoli následků. Zhruba dvě tuny kyseliny chlorovodíkové zachytily bezpečnostní jímky, kde bude v nejbližších hodinách zneutralizována.

13. července 2009
Liberecká teplárna se chystá zjistit požadavky zákazníků na nově připravovaný produkt,
kterým je fixace ceny tepla

Využití této nabídky by mohlo eliminovat riziko kolísání cen paliv a kurzu české koruny k dolaru. Právě vztahy mezi těmito hodnotami nejvíce ovlivňují konečnou cenu tepla.

30. června 2009
Rekonstrukce rozvodné sítě ve Starých Pavlovicích
Teplárna Liberec zahájila rekonstrukci sekundární tepelné sítě ke všem odběratelům tepla v oblasti základní školy v Jabloňové ulici. Výměna rozvodů je další částí dlouhodobé strategie obnovy rozvodné sítě. Cílem je zefektivnění provozu a snížení tepelných ztrát.

18. června 2009
Hodnotící komise vybrala auditora
Forenzní audit Teplárny Liberec provede auditorská společnost BDO. Do výběrového řízení k realizaci forenzního auditu Teplárny Liberec se přihlásilo celkem šest auditorských společností. Hodnotící komise pro výběr zhotovitele forenzního auditu složená ze zástupců největších odběratelů, nejvyšších představitelů města Liberec a vedení Teplárny Liberec dnes rozhodla o vítězi.

15. dubna 2009
Centrální zásobování teplem poskytuje jistotu
Z výhledu cen paliv pro byty v České republice pro rok 2009 Teplárenského sdružení České republiky jasně vyplývá, že kromě topení uhlím je vytápění prostřednictvím centrálního zásobování tepla (CZT) nejekonomičtějším prostředkem, který oproti vytápění plynem umožní ušetřit ročně až čtyři tisíce, v případě topení elektrickým přímotopem až osmnáct tisíc korun. Ze všech těchto modelů je také nejvíce konformním způsobem dodávek tepla a teplé vody do domácnosti. Při porovnání ceny paliv je elektrický přímotop dvakrát dražší než centrální zásobování teplem.

7. dubna 2009
Teplárna Liberec: forenzní audit hospodaření chceme také
Teplárna Liberec a.s. se nebrání provedení auditu. Sama ho dokonce iniciuje. Již v roce 2008 bylo provedení auditu představenstvem navrženo a odsouhlaseno. Zadání auditu se ovšem protahuje. Teplárna Liberec na svém hospodaření nic nemění. „Hledáme ale cestu, jak zabránit zpochybnění ať už zadání auditu nebo dokonce jeho výsledku,“ vysvětluje Tomáš Balcar. Teplárna Liberec požaduje maximální transparentnost přípravy i realizace. Takovou transparentnost například zaručí realizace auditu některou z renomovaných auditorských společností.

24. března 2009
Je topení elektřinou skutečně výhodnější? Naopak!
Domácnosti Bytového družstva Vackova zaplatily o stokoruny měsíčně více!
Teplárna Liberec se připojuje ke stanovisku Teplárenského sdružení v souvislosti s výpočty cen za dodávku tepla v Bytovém družstvu Vackova v Liberci. Teplárna Liberec, pro ochranu svých řádných zákazníků, zároveň zvažuje právní kroky proti dalším zkreslujícím informacím, které jsou iniciativami nadále šířeny.
Příloha : Tabulka s přehledem plateb Bytového družstva Vackova

3. března 2009
Teplárna Liberec sníží ceny pro odběratele s řádnou smlouvou
Teplárna plní svůj slib z loňského roku a opět snižuje ceny
Obyvatelé Liberce, jejichž správci a družstva mají s teplárnou řádně podepsané smlouvy o odběrech tepla a teplé užitkové vody, budou mít dodávku z Teplárny Liberec od 1.4.2009 opět za nižší cenu. Teplárna Liberec jako první v České republice reagovala snížením cen již od ledna. Nyní tak své ceny snižuje již podruhé v tomto roce.

10. února 2009
Teplárna Liberec se vyjádřila k rozhodnutí ERÚ
Dvousložkovou cenu zúčtování Energetický regulační úřad plně ve svém rozhodnutí akceptoval tak, jak ji Teplárna Liberec svým odběratelům nabízí. Úřad vyhověl Teplárně Liberec v 19 případech z celkem 25 sporných bodů smluvních podmínek.

3. února 2009
Teplárna Liberec otevře své dveře veřejnosti
Na pátek 13. února 2009 odpoledne připravila Teplárna Liberec pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Cílem této akce je seznámit obyvatele Liberce se zázemím teplárny, ukázat jim výrobu a distribuci tepla k jednotlivým odběratelům. Kromě prohlídky nebudou chybět zajímavosti spojené s výrobou tepla, soutěže a další doprovodný program.

22. ledna 2009
Teplárna zaznamenala unikátní neoprávněný odběr teplé vody
Jako zcela unikátní a na české poměry nevídaný lze označit způsob, jakým si majitel objektu v Hronovské ulici v Liberci ošetřil dodávku tepla a teplé vody. Šlo o neoprávněný odběr. Teplárna Liberec se o něm dozvěděla v neděli 18.01. večer, když dostala hlášení o úniku teplé vody v lokalitě Ruprechtice, kde ulice Hronovská leží.


19. prosince 2008
Odběratelé bez smlouvy s teplárnou budou mít v lednu teplo dražší
Každý odběratel, který podepsal s Teplárnou Liberec řádnou smlouvu o dodávkách tepla od 1.1.2009, bude v lednu 2009 platit zhruba o 110 Kč/GJ méně než odběratelé s nepodepsanou smlouvou. Těm před několika dny Energetický regulační úřad předběžně vyměřil zálohovou cenu ve výši 650 Kč/GJ.

16. prosince 2008
Kdo se stal vítězem…
Výsledky soutěže o roční vytápění za rok 2008 za symbolickou cenu 100 Kč.

16. prosince 2008
Energetický regulační úřad rozhodl: předběžně bude teplo za 650 Kč/GJ
Část odběratelů, kteří dosud nepodepsali s Teplárnou Liberec smlouvu o dodávkách tepla od 1.1.2009, požádali Energetický regulační úřad o stanovisko. Ten předběžně rozhodl o zálohové ceně za teplo ve výši 650 Kč/GJ s DPH.

28. listopadu 2008
Teplárny v Liberci a v Jablonci významně zlevňují teplo
Teplárny reagují na pokles cen paliv na světových trzích Obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou čeká v roce 2009 poměrně významné snížení ceny za teplo. Podle posledních předpokladů bude teplo levnější o více než 40 korun na jeden GJ….
[více]

 

Odstávka

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst dle smluvních podmínek.